Bilimsel Yayınlar

 1. Türkiye’de ve Dünyada Spam Karşıtı Politikalar ve SPAM ile Savaşmak İçin Geliştirilen Anti-Spam Modeli, İnet-TR 2002, Enis Karaarslan Çetin E., 19-21 Aralık 2002
 2. Network Cihazlarının ve Sistemlerinin Güvenliği, inet-tr 2002, Enis Karaarslan, 19-21 Aralık 2002
 3. Ağ Güvenlik Duvarı Çözümü Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Akademik Bilişim 2003, Enis Karaarslan, 11-13 Aralık 2003
 4. İnternet Üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması, Akademik Bilişim 2003, Enis Karaarslan, Çelik T., 3-5 Şubat 2003
 5. İnternet Yayınları ve Teletıp Alanında Bir Ugulama, A. Kantarcı, F. Apaydın, Y. Açık, İ. Eke, Inet-TR 2003
 6. İnternet Toplumu Oluşum Süreci, İnet-TR 2003, Enis Karaarslan Çelik T., 11-13 Aralık 2003
 7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kalitesini Arttırmadaki İşlevi, Y. Açık, F. Apaydın, Y. Tuna, Bilgi Teknolojileri Kongresi BİLGİTEK 2004
 8. Yönlendirici Güvenliği, Akademik Bilişim 2004, S.Kulduk, E.Karaarslan, 11-13 Şubat 2004
 9. Sivil toplum İletişim Platformu, Inet-TR 2005, Enis Karaarslan, Civelekoğlu F., Bilge A., 9-11 Aralık 2005
 10. Ağ Trafiği İzleme Temelleri, Akademik Bilişim 2005, M.U. Hazırol, F.Begit, E. Karaarslan, 2-4 Şubat 2005
 11. ULAKNET Bilgisayar Olaylarına Müdahale Birimi ULAK-CSIRT Deneyimi, Inet-TR 2006, M. Soysal, E. Karaarslan, G. Eryol, H. Yüce, 21-23 Aralık 2006
 12. P2P ile Yaşamak, Akademik Bilişim 2006, E. Karaarslan, V. Fetah, G. Akın, 2006
 13. Kurumsal Ağlarda Zararlı yazılımlarla Mücadele Klavuzu, II. Ulaknet Çalıştayı 2008, V. Fetah, G. Akın, 2008
 14. Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımla Savaş, E. Karaarslan, G. Akın, H. Demir, Akademik Bilişim 2008
 15. Hastane Bilgi Sistemleri ile E-Devlet Uygulamaları Arasındaki İnternetin Sürekliliğinin Sağlanması, A. M. Ergin, B. Önk, V. Fetah, Akademik Bilişim 2009
 16. pfSense Platform il L7 Filtreleme ve QoS Uygulamaları, Akademik Bilişim 2010, E. Karaarslan, V. Fetah, 2010
 17. Kampüs Ağlarında Bant Genişliği Yönetimi Önerileri, E. Karaarslan, V. Fetah, S. Ketenci, G. Akın, 4. ULAKNET Çalıştayı 2010
 18. IPv6’da Multicast Haberleşmenin Kritiği, E. Karaarslan, G. Akın, Akademik Bilişim 2011
 19. Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler, Yiğit Açık, Fazıl Apaydın, Akademik Bilişim 2012
 20. Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği, Yiğit Açık, Erhan Parıltay, Fazıl Apaydın, Inet-TR 2014
 21. Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği, Orkun Mersinoğulları, Cihat Okan Arıkan, Melih Karasu, Mustafa Murat İnceoğlu, Akademik Bilişim 2015
 22. Türkiye’deki Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Faaliyetlerinin Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet, Y. Açık, L. Uslu, F. Apaydın, Akademik Bilişim 2016
 23. Bir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği, Levent Konuş, Yiğit Açık, Çetin Ayvaz, Akademik Bilişim 2016
Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi