Odyovizuel Merkez

BİTAM’ın çekirdeğini oluşturan Odyovizuel Merkez, video birimi, fotoğraf birimi, poster birimi, grafik ve medikal illustrasyon biriminden oluşmaktadır. Odyovizüel Merkez, Ege Üniversitesi’nin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Canlı CerrahiEğitim Filmleri

BİTAM, Ege Üniversitesi’nde yürütülmekte olan eğitim programlarının içeriklerinin modern içerik üretim teknolojileri ile zenginleştirilmesi amacıyla çok farklı disiplinlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim filmleri üretmektedir. Yazılım ve donanım olanaklarının yanı sıra alanında deneyimli teknik personelinin eğitim tasarımcılarıyla birlikte oluşturdukları içerikler Ege Üniversitesi’nde eğitim kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Eğitim filmi hazırlamak isteyen birim bu talebini Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne bir yazı ile bildirmek zorundadır. Film talebinde bulunan birim ile BİTAM video prodüksiyon ekibi hazırlanması planlanan filmin amacı, içeriği ve hedefleri hakkında bir toplantı yaparak senaryo, çekim ve kurgu (montaj) takvimini belirler. Belirlenen takvim doğrultusunda film üretim süreci tamamlanır.

Canli Cerrahi Ornek 03Cerrahi Canlı Yayınları (Telepresence Surgery)

Birbirinden uzaktan bulunan katılımcılar arasında cerrahi bir operasyon ile ilgili bir tartışma, eğitim ve profesyonel değerlendirme tekniklerini kapsayan cerrahi canlı yayınları (telepresence surgery) 1984 yılından günümüze kadar Ege Üniversitesi’nde BİTAM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışına yapılan canlı yayınlar bu alanda önemli bir bilgi birikimi ve deneyimin kazanılmasını sağlamıştır. Kapalı devre kablolu yayından microwave tekniğine, gelişen iletişim teknolojilerine koşut olarak günümüzde IP tabanlı sistemlere kadar her platformda cerrahi canlı yayınları büyük bir başarıyla icra edilmiştir. BİTAM tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizayon Çalıştayı, 07.03.2015, İzmir
  2. Ege University Cadaveric Dissection Course – Multidisciplinary Surgical Techniques on Gynecologic Oncology, 18-19 Ekim 2014, İzmir
  3. Ege Üniversitesi 7. Rinoplasti Kursu, 9-10 Mayıs 2014
  4. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 22 Mart 2014, İzmir
  5. Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide (AAGL), 5 Aralık 2013, New York-ABD
  6. Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide (AAGL), 14 Kasım 2013, Washington-ABD
  7. Ege Ortopediden İnteraktif Katılımlı Canlı Cerrahi Günleri, 22 Mayıs 2013, İzmir

Diğer Canlı Yayınlar

BİTAM ayrıca Ege Üniversitesi bünyesinde düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinliklerin canlı yayınlarını da gerçekleştirir. Önceden yayınlanmasına karar verilen Ege Üniversitesi Senato’su toplantılarını http://bitamtv.ege.edu.tr adresinden canlı yayınlamaktadır.

Webinarlar

Webinar son dönemde sıkça kullanılmaya başlamış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Web üzerinden verilen seminer anlamında gelen webinar uygulamaları da BİTAM’ın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Gastroenteroloji Bölüm Dalı’nın uzman doktorların eğitimi amacıyla BİTAM ile ortak bir çalışmanın ürünü olarak yayınlanan webinar serileri Ege Üniversitesi’nin eğitim faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır.

 

Medikal Fotoğraf Birimi

Tıp eğitimi, tedavi sürecindeki hastaların izlenmesi, bilimsel çalışmaların belgelenmesi ve bir takım yasal nedenler için görüntü sağlanması amacıyla yapılan medikal fotoğrafçılık çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Birim buna ek olarak tanıtım ve reklam fotoğrafçılığı, Ege Üniversitesi’nde üretilen bilimsel bilginin yayın haline dönüştürülmesinde ihtiyaç duyulan görüntülerin fotoğraflanması gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

 

Poster Birimi

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve ve öğretim görevlilerinin ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda sunacakları poster çalışmalarının tasarım ve basımı konusunda kendilerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir birimdir. Poster bastırmak isteyenler Microsoft Powerpoint ve Microsoft Publisher programlarında hazırladıkları çalışmalarını poster biriminden randevu almak ve poster basımı için gerekli olan resmi yazılarını hazırlamış olmak şartıyla BİTAM’da ücretsiz olarak bastırabilmektedirler. Poster hazırlamak için zamanı olmayanlara profesyonel destek sağlanmaktadır.

Poster Birimi Telefon: 0 (232) 390 34 94

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi