Cerrahi Canlı Yayınları (Telepresence Surgery)

Birbirinden uzaktan bulunan katılımcılar arasında cerrahi bir operasyon ile ilgili bir tartışma, eğitim ve profesyonel değerlendirme tekniklerini kapsayan cerrahi canlı yayınları (telepresence surgery) 1984 yılından günümüze kadar Ege Üniversitesi’nde BİTAM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışına yapılan canlı yayınlar bu alanda önemli bir bilgi birikimi ve deneyimin kazılmasını sağlamıştır. Kapalı devre kablolu yayından microwave tekniğine, gelişen iletişim teknolojilerine koşut olarak günümüzde IP tabanlı sistemlere kadar her platformda cerrahi canlı yayınları büyük bir başarıyla icra edilmiştir. 

Canli Cerrahi Kolaj 01

BİTAM Tarafından Gerçekleştirilen Cerrahi Canlı Yayınlarının Listesi:

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ege Laparoskopi Günleri, 2-3 Ekim 2015, İzmir
 2. Ege Üniversitesi 5.Ürojinekoloji Çalıştayı, 30.05.2015, İzmir
 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizayon Çalıştayı, 07.03.2015, İzmir
 4. Ege University Cadaveric Dissection Course – Multidisciplinary Surgical Techniques on Gynecologic Oncology, 18-19 Ekim 2014, İzmir
 5. Ege Üniversitesi 7. Rinoplasti Kursu, 9-10 Mayıs 2014
 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 22 Mart 2014, İzmir
 7. Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide (AAGL), 5 Aralık 2013, New York-ABD
 8. Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide (AAGL), 14 Kasım 2013, Washington-ABD
 9. Ege Ortopedi’den İnteraktif Katılımlı Canlı Cerrahi Günleri, 22 Mayıs 2013, İzmir
 10. 1st Course On Percutaneous Access and Cryotheraphy to the Kidney and Prostate, 17.04.2013, İzmir
 11. Algoloji Canlı Yayını, 07.04.2013
 12. Ege’den İnteraktif Katılımlı Canlı Ameliyat Günleri-2 EÜTF KBB Anabilim Dalı, 15.03.2013, İzmir
 13. Ege’den İnteraktif Katılımlı Canlı Ameliyat Günleri – Timpanoplasti ve ESC Operasyonları, 22.02.2013, İzmir
 14. 5.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21.04.2012, İzmir
 15. 6.Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Kongres, 06.04.2012, İzmir
 16. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Kursu Prof. Dr. Peter Mallmann (Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe’), 15.02.2012, İzmir
 17. Endoüroloji Derneği International Operating with the Experts 2011 Toplantı Canlı Cerrahi Yayını, 26.03.2011, İzmir
 18. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Kalça ve Diz Cerrahisi Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Cerrahi Canlı Yayını, 18 Mart 2011, İzmir
 19. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Cerrahisi Çalıştayı, 11.12.2010, İzmir
 20. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Hidrosefali Çalıştayı, 26.11.2010, İzmir
 21. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hipospaidas Günü, 26.10.2010, İzmir
 22. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri-4, 24.04.2010, İzmir
 23. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2.Ege Laparoskopi Nissen Fundiplikasyon Kursu, 16.04.2010, İzmir
 24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Pediatrik Üroloji Kongresi, 08.04.2010, İzmir
 25. Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 2.Ege Laparoskopik Üroloji Günleri, 08.05.2009, İzmir
 26. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 11.04.2009, İzmir
 27. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bölüm Dalı Spinal Kord Stümülastonu, 24.01.2009, İzmir
 28. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Work-Shop, 14 Aralık 2008, İzmir
 29. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası 10. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28.11.2008, İzmir
 30. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, 20.10.2008, Çeşme/İzmir
 31. The 3rd Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast (Live International Otolaryngology Network), 21.05.2008
 32. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası 9. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16.05.2008, İzmir
 33. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2. Nöroendoskopi Kursu ve Şant Okulu, 08.05.2008
 34. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 22.03.2008, İzmir
 35. Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 9.Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 08.12.2007, İzmir
 36. Endoüroloji Derneği 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11.09.2007, Çeşme/İzmir
 37. Live International Otolaryngology Network – Otology & Neurotology Live Surgical Broadcast, 23.05.2007
 38. Jinekolojik Endoskopi Derneği JED 2007 Kongresi, 06.04.2007, Çeşme/İzmir
 39. Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji, 19.11.2005, İzmir
 40. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Karaciğer Nakli Work-Shop, 17.11.2005, İzmir
 41. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler, 10.11.2005, İzmir
 42. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1.Ege Laparoskopik Üroloji Günleri, 14.04.2005, İzmir
 43. Rejyonal Anestezi Derneği 3.Ortak Toplantı, 15.01.2005, İzmir
 44. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bölüm Dalı Ege Ağrı Günleri, 07.11.2004, İzmir
 45. Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı VI. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 06.11.2004, İzmir
 46. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Vezikoüreteal Reflü Kursu, 25.10.2004, İzmir
 47. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hipospadias Günleri, 2003, İzmir
 48. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Striktürlerinin Tedavisi.”, Kollokyum ve Canlı Operatif “Work-Shop”, 18.04.2003, İzmir
 49. 2. Ege Karaciğer Transplantasyon Günleri, 06.03.2003, İzmir
 50. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı I.Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13.12.2002, İzmir
 51. Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı II.Canlı Cerrahi Toplantısı Oküloplastik Cerrahisi, 16.11.2002, İzmir
 52. Ege Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Dalı Girişimsel Radyoloji Work-Shop, 1: Nasıl yapılır?, 11.09.2002, İzmir

 

 


 

 

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi