Eğitim Filmleri

BİTAM, Ege Üniversitesi’nde yürütülmekte olan eğitim programlarının içeriklerinin modern içerik üretim teknolojileri ile zenginleştirilmesi amacıyla çok farklı disiplinlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim filmleri üretmektedir. Yazılım ve donanım olanaklarının yanı sıra alanında deneyimli teknik personelinin eğitim tasarımcılarıyla birlikte oluşturdukları içerikler Ege Üniversitesi’nde eğitim kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Eğitim filmi hazırlamak isteyen birim bu talebini Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne bir yazı ile bildirmek zorundadır. Film talebinde bulunan birim veya öğretim üyesi ile BİTAM video prodüksiyon ekibi hazırlanması planlanan filmin amacı, içeriği ve hedefleri hakkında bir toplantı yaparak senaryo, çekim ve kurgu (montaj) takvimini belirler. Belirlenen takvim doğrultusunda film üretim süreci tamamlanır. Filmin telif hakları ilgili kanun ve yönetmeliklerce güvence altına alınmıştır. Listede yer alan filmleri edinmek isteyenler 0 232 390 31 19 numaralı telefon veya bitam@mail.ege.edu.tr adresiyle ilgili kişiye ulaşabilirler.

BITAM Filmler

Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Üretilen Eğitim Filmleri

 1. Tiroid ve Larinks Kıkırdakları, Prof. Dr. İsmail Ulutaş (1986)
 2. Yatak Yapımı – Yatak Başı Hasta Bakımı, Öğr. Gör. Emine Erdal (1986)
 3. Akut Dehidratasyon, Prof. Dr. Baha Taneli (1986)
 4. Travmatik Katarakt, Prof. Dr. Kutay Andaç (1988)
 5. Ortibo-Palato-Dental Yayılım Gösteren Maxilla Kanseri Ameliyatı, Prof. Dr. Övünç Günhan (1987)
 6. İmplant Seminerleri -Metalik İmplantlar, Op. Dr. Özer Ülkü (1988)
 7. İmplant Seminerleri – Ortopedik Alanda Kullanılan Metalik İmplant Malzemeler, Doç. Dr. Tevfik Aksoy (1988)
 8. İmplant Seminerleri – Malzemenin Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Sami Aksoy (1988)
 9. Değişik Sistemleri Kapsayan Enterasan Olgularımız, Prof. Dr. Esin Emin Üstün, E.Ü.T.F. Radyoloji Anabilim Dalı (1988)
 10. Enteresan Kemik Patalojilerine Ait Video Gösterimi, Prof. Dr. Esin Emin Üstün (1988)
 11. Rett Sendromu, Prof. Dr. Tuğrul Özgür (1988)
 12. İmplant Seminerleri – İmplant Malzemeler ve Özellikleri, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 13. İmplant Seminerleri – Metalik Malzemeler, Doç. Dr. Ahmet Çakır (1988)
 14. İmplant Malzemelerin İmalatı ve Dayanımı, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 15. İmplant Seminerleri – Kalça Protezlerinde Kalite Kontrolü, Doç. Dr. S. Karadeniz (1988)
 16. Oftalmik Mikroşirurji Video Atlası, Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (1990)
 17. Bilgisayar Destekli Öğrenme ve M.E.B. Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi İçin Öğretmen Eğitimi Programı, Prof. Dr. Oğuz Manas (1991)
 18. Fasial Paralizi ile Birlikte Görülen Glomus Tympanicum, Prof. Dr. Orhan Cura, Dr. Tayfun Kirazlı, Dr. Fazıl Apaydın (1992)
 19. Reconstruction of Saddle Noise Integrated Dorsal Graft Collumellar Strut, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 20. KBB’de Bakı Yöntemleri, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 21. V Patern Ezotropya – Alt Oblik Myektomi, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1998)
 22. Mantar Sinüzitleri ve Endoskopik Cerrahisi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 23. Değişik Burun İçi Kitlelerinde Endoskopik Cerrahi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 24. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 25. Alt Oblik Myektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1999)
 26. Alt Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 27. Dış Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 28. Afakt Gözlerde Sekonder Foldable Lens İmplantasyonu, Doç. Dr. Cezmi Akkın, Nurhan Özsoy (1999)
 29. Molteno Tüp İmplantasyonu, F.W.Price JR.MD., (1999)
 30. Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları (1999)
 31. Şaşılık Tedavisinde Ön Silyer Arterlerin Korunması, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 32. V Patern Ekzotropya, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 33. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Vitreusa Düşen Nukleus Olgularda Virektomi, Dr. Cezmi Akkın, Dr. Tansu Erakgün (2000)
 34. Total Structural Grafting in Alar Insufficiency, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, C. Sinan Altundağ, Efe Coşan (2000)
 35. Glokom Ameliyatları Volume-1, Dr. Kutay Andaç – Dr. Halil Ateş (2000)
 36. Graves’ Ophtalmopathy, Prof. Dr. Taylan Kabalak, E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D. (2000)
 37. Sefalik Yerleşimli Lateral Kruslu Tipte Septorinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 38. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Deniz Işık, (2002)
 39. Rinoplasti’nin Temel Basamakları, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 40. Transkartilajinöz Yolla Rinoplasti ve Endoskopik Septoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 41. Mustarde Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 42. Konjenital Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 43. Görme Keskinliği Ölçümü, Dr. Önder Üretmen (2002)
 44. Trabekulektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 45. Vitreoretinal Cerrahi Girişimler, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 46. Konjenital Dakriostenoz, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2003)
 47. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Karın Muayenesi, Prof. Dr. Ömer Özütemiz (2005)
 48. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Ramatolojik Muayene, Prof. Dr. Y. Kabasakal (2005)
 49. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Nörolojik Muayene, Prof. Dr. Hatice Karasoy (2005)
 50. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Göğüs Hast. Muayenesi, Prof. Dr. T. Göksel (2005)
 51. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Tiroid Bezi Muayenesi, Prof. Dr. G. Özgen (2005)
 52. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Kardiyolojik Muayene, Doç.Dr. M. Kayıkçıoğlu (2005)
 53. İyi Yayın Uygulamaları Eğt. Araştırma Raporu Hazırlanması, Doç. Dr. H. Şahin (2005)
 54. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Araştırma Tasarımı, Prof. Dr. Sibel Göksel (2005)
 55. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Bilimsel Bilgi ve Araştırma Etiği, Prof. Dr. Işık Tuğlular (2005)
 56. Consort Kriterlerine Göre Eleştirel Yayın Okuma, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 57. İyi Yayın uygulamaları Kavramı, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 58. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Klinik Araştırmalarda İstatistik ve Etik Dışı Uygulamalar, Uzm. Kıvanç Yüksel (2005)
 59. Örtüşme Sendromlarında Tedavi, Prof. Dr. Serhat Bor (2008)
 60. Travmalı Hastaya Yaklaşımda Yasal Zorunluluklar, Doç. Dr. Aytaç Koçak (2009)
 61. Periton Kateteri Takılması, E.Ü.T.F. Nefroloji A.D. (2010)
 62. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi, Doç. Dr. Türkan Özbayır (2010)
 63. Laparoskopik Ventral Herni Onarımı, Prof. Dr. Sinan Ersin (2011)
 64. Reflü Vakti Dizisi – Klasik GÖRH Olgusuna Yaklaşım (2013)
 65. Reflü Vakti Dizisi – Faringolaringeal Reflü (2013)
 66. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH ve İlaçlar (2013)
 67. Reflü Vakti Dizisi – Ortaya Karışık GÖRH (2013)
 68. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Akılcı İlaç Kullanımı (2013)
 69. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları El Yıkama Eğitimi (2013)
 70. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi (2013)
 71. Gastroenterolojide Endoskop Dezenfeksiyonu, Yük. Hem. Semanur Pala (2014)
 72. Viral Solunum Yolları Enfeksiyonları, Prof. Dr. Çağrı Büke (2014)
 73. İmpotans Tedavisinde Penil İmplant Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Prof. Dr. Arman Çağdaş
 74. Genel Cerrahi Hasta Eğitimi Filmi, Prof. Dr. Orhan Özbal
 75. Atrofik Rinitte Mikrocerrahi, Prof. Dr. Orhan Cura
 76. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği, Prof. Dr. Orhan Cura
 77. L’arytenoidopexile (Dans La Paralysie Recurrencielle Bilaterale), Prof. Dr. Orhan Cura
 78. Mikrolarengoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürji
 79. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği
 80. Endolenfatik Kese Dekompresyonu ve Drenajı
 81. Sağ Stapedektomi
 82. Ses Sanatçılarında Foniatrik İncelemeler
 83. Konjenital Dış Kulak Atrezisi ve Orta Kulak Malformasyonlarında Mikrocerrahi
 84. Sağ 2. Kademe Timpanoplasti (Homogreft Incus-Stapes Blok Repkasmanı)
 85. Evidman Petromastoidien (Radikal Mastoidektomi)
 86. KBB’de Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon
 87. Vestibüler Rehabilitasyon Egzersizleri, Op. Dr. Bülent Can
 88. Supraglottik Parsiyel Larenjektomi ve Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu, Prof. Dr. Vecihi Bilgen
 89. Bilgisayarlı Foniatrik İncelemeler, Prof. Dr. Fatih Öğüt
 90. Vertigolu Hastalarda Vestibüler Rehabilitasyon
 91. Tirotomi ile Kordektomi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 92. Elektro-Glottografi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 93. Stapedektomi, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 94. Kulak Burun Boğazda Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 95. Total Larenjektomi ve Radikal Boyun Disseksiyonu, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 96. Delogving Yaklaşım ile Maksillo-Etmoido Sfenoidal Girişim, Prof. Dr. Övünç Günhan
 97. Modifiye Radikal Mastoidektomi (Bondy Operasyonu), Prof. Dr. Övünç Günhan
 98. EÜTF KBB Pilot Sağır Dilsiz Anaokulu Çalışmaları, Prof. Dr. Övünç Günhan
 99. Etmoido-Maksiller Malign Tümörlerde Cerrahi, Prof. Dr. Övünç Günhan
 100. Semerburun, Prof. Dr Fazıl Apaydın
 101. Senstrom Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 102. Surgery of the Nasal Valves, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 103. Rinoplastide Görüntü İşleme, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 104. L-strut Graft in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 105. Management of Supratip Saddling, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 106. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection, Doç. Dr. Burak Turna
 107. Laparoskopik RHK rekurrensi Rezeksiyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 108. Laparoskopik RPLND, Doç. Dr. Burak Turna
 109. Laparoskopik Üreterolitotomi, Doç. Dr. Burak Turna
 110. Pure Laparoscopic Resection of a Renal Fossa Recurrence of RCC, Doç. Dr. Burak Turna
 111. Transubilikal Tek Port Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 112. Transumbilikal Tek Port Laparoskopik Nefrektomi, Doç. Dr. Burak Turna
 113. Kronik Tip 1 Diseksiyonu, Doç. Dr. Suat Buket
 114. Supravalvular Aortic Stenosis Repair with Yacoub Procedure, Prof. Dr. Anıl Apaydın, Prof. Dr. Hakan Posacıoğlu, Prof. Dr. Sanem Nalbantgil, Prof. Dr. İsa Durmaz
 115. Tek Aşamalı Total Aort Replesmanı, Prof. Dr. Anıl Apaydın
 116. Repair of Post-Traumatic Thoracal Aneurysm Via, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 117. Asendan Aort ve Innominate Arter Anevrizması, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 118. TVR with Mitral Homograft, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 119. Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yaklaşımları, Birsen Eroğlu, E.Ü.T.F. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 120. Robotic Partial Nephrectomy for Multiple Renal Masses in a Solitary Kidney, E.Ü.T.F. Üroloji A.B.D., Dr. Ümit Eskidemir (2015)
 121. Bilateral Nerve-Sparking Robotic Radical Prostatectomy Ege University Approach, E.Ü.T.F. Üroloji A.B.D., Dr. Ümit Eskidemir (2015)
 122. Simultaneous Bilateral Robotic Dismembered Pyleloplasties For Bilateral Ureteropevlic Junction Obstruction, E.Ü.T.F. Üroloji A.B.D., Dr. Kasım Emre Ergün (2015)
 123. Robotic Excision of Urachal Cyst and Robotic Partial Cystectomy, E.Ü.T.F. Üroloji A.B.D., Dr. Kasım Emre Ergün (2015)
 124. Çocuk Değerlendirme Üçgeni, E.Ü.T.F. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Doç. Dr. Eylem Ulaş Saz (2016)
 125. Laparoskopide Enerji Modaliteleri, E.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D., Prof. Dr. Coşan Terek (2016)
 126. Laparoskopik Lenf Düğümü, E.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D., Prof. Dr. Coşan Terek (2016)
 127. sSeed Quality and Testing, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr.  Hülya Ilbi (2016)
 128. Patellar Tendon Grefti ile Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu, E.Ü.T.F.Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Prof. Dr. Emin Taşkıran, Op. Dr. Murat Celal Sözbilen (2016)
 129. Santral Venöz Kateter Takılırken Alınacak Önlemler, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, (2016)
 130. Kanguru Bakımı ve Maternal Bağlanma, E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Prof. Dr. Rabia Etki Genç (2016)

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi