Webinarlar

Webinar son dönemde sıkça kullanılmaya başlanmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Web üzerinden verilen seminer anlamında gelen webinar uygulamaları da BİTAM’ın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Gastroenteroloji Bölüm Dalı’nın uzman doktorların eğitimi amacıyla BİTAM ile ortak bir çalışmanın ürünü olarak yayınlanan webinar serileri Ege Üniversitesi’nin eğitim faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. BİTAM tarafından gerçekleştirilen webinarların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

  1. Jinekolojik Endoskopi Derneği Laparoskopik Myemektomi Webinarı, 23.03.2011
  2. Jinekolojik Endoskopi Derneği Total Laparoskopik Histerektomi Webinarı, 26.01.2011
  3. Pakistan Karachi Üniversitesi ile Videokonferans “Electrochemical DNA Biosensors”, 16.03.2007
  4. Rusya Krasnoyarsk Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü lee Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü Videokonferansı, 29.12.2005
  5. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi “1.Türk-Fransız Gazeteciler Buluşması, Ülkeler Arası İmaj Sorunu“ Toplantısı, 06.11.2004, İzmir
Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi