Uzaktan Eğitim Grubu

Uzaktan Egitim GrubuEge Üniversitesi’nin uzaktan eğitim faaliyetleri 1984 yılında BİTAM’ın temelini oluşturan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasıyla başlamıştır. Bu faaliyetlerin koordinasyonu, altyapısı ve içerik üretimi BİTAM tarafından gerçekleştirilmektedir. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında YÖK’ün onayıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Uzaktan Öğretim Tezsiz e-Yüksek Lisans (e-MBA) programı açılmış ve ilk öğrenci kayıtları başlamıştır. E-MBA programının yanı sıra Lojistik Yönetimi, İktisat, Finans Ekonomisi ve Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim e-yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca Ege Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kendi bünyelerindeki uzaktan eğitim faaliyetleri de desteklenmektedir.

Ege Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin bileşenleri olan sanal sınıf ve öğrenme yönetim sisteminin yönetimi ile uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim üyelerinin ders içerikleri uzaktan eğitim grubu bünyesinde oluşturulan içerik üretim birimindeki görevli personel tarafından belirli kriterlere uygun olarak yeniden tasarlanmakta ve yeniden tasarlanan bu ders içerikleri öğretim yönetim sistemine yüklenmektedir.

URL: www.uzaktanegitim.ege.edu.tr

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi