BİTAM Müdürleri

Ismet KokturkProf. Dr. İsmet Köktürk (1984-1997)

İsmet KÖKTÜRK 1930 yılında Mersin’de doğdu. İlköğreniminden sonra, 19461947 ders yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesinin Fen kolunu bitirdi. Aynı ders yılı sonunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydoldu, 1949 yılında nakletmiş bulunduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1953 yılında mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü asistanlığına atandı. 1956 yılında Anatomi dalında yeterlilik (ihtisas) sınavını başarı ile verip İsviçre hükümetinden temin edilen burs ile aynı yıl İsviçre’de Lozan Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü’nde Prof. Dr. WINOKLER’in yanında bir yıl çalıştı. 1959 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne naklen atanan İsmet KÖKTÜRK, 1960 yılında Anatomi dalında Üniversite Doçenti unvanını kazandı. 1962 Nisan’ında Sıhhiye Hizmet Okulunda Anatomi ve Fizyoloji öğretmeni olarak askerlik görevini tamamladı ve 30.09.1963 tarihinde terhis edildi. Doç. Dr. İsmet KÖKTÜRK bu arada Tıp Fakültesi Morfoloji Kürsüsünde ek görevle öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. İsmet KÖKTÜRK 05.03.1968 tarihinde profesörlüğe yükseltildi. 03.11.1970 tarihinde Tıp Fakültesi dekanlığına seçilerek 05.07.1972 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Histoloji ve Embriyolojinin anatomiden ayrılarak anabilim dalı olmasıyla 07.12.1993 tarihinde bu anabilim dalının başkanlığına seçildi ve emekli olduğu 12.03.1997 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK’ün kendi bilim alanında çok sayıda bilimsel makalesi ve yayınları vardır. Ayrıca Tıp Fakültesi’nde ilk defa Elektron mikroskopisi lâboratuvarını kurarak fakültede bu alanda çalışmaların yapılmasına hizmet etmiştir.


Fikret IkizProf. Dr. Fikret İkiz (2001-2004)

Fikret İkiz, Mehmet Bey ile Sıdıka ÖNCÜER Hanımefendinin oğlu olarak 14.04.1946 tarihinde Muğla’da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Muğla Cumhuriyet İlk Okulunda tamamlamış (1957), Orta Okulu (1960) ve Lise öğrenimini Muğla Turgut Reis Lisesinde okumuş, girdiği Ege Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 1969 yılında mezun olmuştur. Ayni yıl Ziraat Fakültesi İstatistik asistanlığına atanmış olan Fikret İKİZ Reading Üniversitesi Uygulamalı İstatistik bölümünde İnstructor olarak çalışmalarda bulunurken Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış (1973-1975), Yurda döndüğünde Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsüne Öğretim Görevlisi olarak atanmış (1975-1981), bu arada E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır (1976). 03.05.1977 tarihinde Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi kadrosuna naklen atanan Dr. F. İKİZ, 1981 yılında Üniversite Doçenti unvanını kazanmıştır. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki yardımcı Doçent kadrosuna atanan Doç. Dr. F. İKİZ 1984’de Eylemli Doçent kadrosuna geçmiştir. Doç. Dr. Fikret İKİZ 1988’de Profesörlüğe yükseltilmiştir. 2000-2008 yılları arasında Ege Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Fikret İkiz 2001 yılında BİTAM’ın kurulmasını sağlamıştır. BİTAM’ın il müdür olan Prof. Dr. Fikret İkiz BİTAM’ın gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.


Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2004-2013)

Prof. Dr. Fazıl Apaydın 1961 yılında İzmir’de doğmuştur. Agah Efendi İlkokulu’ndan sonra İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve ardından da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1985 yılında Tıp doktoru, 1991yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sırasıyla Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı, 1995 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent ve 2004 yılında profesör ünvanını almıştır ve halen aynı klinikte tam zamanlı olarak çalışmayı sürdürmektedir. 2004 yılından beri Alsancak’ta özel muayenehane de çalıştırmaktadır.

FazilApaydin1998 yılında doçent olduktan sonra, Ege Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz HastalıklarıAnabilim Dalı içinde Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanlık dalının önemli bir alt dalı olan “Yüz Plastik Cerrahisi” ile ilgilenmeye başlamıştır. 1999 yılında Chicago’daki Illinois Üniversitesi (University of Illinois at Chicago, UIC) K.B.B. ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Yüz Plastik Cerrahisi Bilim Dalı’nda 2 ay süreyle gözlemci öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Burada  kapalı teknik rinoplastinin o dönemki en ünlü hocası olan Prof. Dr. Eugene Tardy ve açık teknik rinoplastinin en önde gelen hocalarından olan Prof. Dr. Dean Toriumi’nin talebesi olma şansına erişmiştir. “Rhinobase” projesine o dönemde Chicago’da Prof. Dr. Dean Toriumi ile başlamıştır. Burun estetik cerrahisi için veri tabanı, otomatik yüz analiz programı ve resim kayıt programı olarak hazırlanan bu bilgisayar programı halen tüm dünyada kullanılmaktadır. Chicago’daki Illinois Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dallarının hocaları ortaklaşa olarak 2000, 2002 yıllarında “Burun estetik cerrahisi”; 2005 ve 2008 yıllarında da “Burun estetik cerrahisi ve Yüz Plastik Cerrahisi” ile ilgili İzmir’de 4 toplantı düzenlemişlerdir. Eğitici değeri çok büyük olan bu toplantılarda  toplam 1600 kadar meslektaşımız eğitim almıştır. Prof. Dr. Fazıl Apaydın, 2005 yılında Chicago’daki Illinois Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Yüz Plastik Cerrahi Bilim Dalı’nın fahri öğretim üyesi olarak onurlandırılmıştır.

2001yılında Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi Türkiye ulusal delegesi olarak seçilmiş olup halen aynı görevi sürdürmektedir. 2002-2009 yılları arasında bu akademinin Internet komitesi başkanlığını yürütmüş, 2009 yılında da akademinin UEMS-ENT (European Union of Medical Specialists – Ear,Nose,Throat = Avrupa Birliği Tıp Uzmanları – Kulak-Burun-Boğaz) sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisinin 33. kongresini Prof. Dr. Halis Ünlü ile eşbaşkan olarak Antalya’da gerçekleştirmiştir. 2013 yılında Oslo’da yapılan 36. Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi Kongresi sırasında bu akademinin genel sekreterliğine seçilmiştir.

2001-2004 tarihleri arasında iki dönem Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği  Yüz Plastik Cerrahi Çalışma Grubu başkanı olarak görev yapmış. Daha sonra 2004 yılında Yüz Plastik Cerrahi Derneği Kurucular Kurulu üyesi olmuş, 20008-2012 yılları arasında iki dönem bu derneğin başkanlığını sürdürmüştür.

Yüz plastik cerrahide uluslararası düzeyde yeterliliğini sınamak için 2007 yılında Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Yeterlik Kurulu tarafından yapılan ve iki gün süren yeterlik sınavlarına Avrupa kontenjanından girerek başarıyla geçmiştir. Bu sınavı Türkiye’de başarı ile geçen ilk kişidir. Bu sınav 2013 yılından beri Avrupa Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Yeterlik Kurulu tarafından Londra’da da her yıl yapılmaktadır. Bu kurulun üyesi olup ayrıca bu sınavda jüri olarak görev yapmaktadır.

Dünyanın en eski ve en prestijli burun estetik cerrahisi toplantısı iki yılda bir Amerikan Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından A.B.D.’nin değişik şehirlerinde düzenlenmekte ve her yıl dünyanın her tarafından katılan ortalama 400 kadar meslektaşımız bu toplantılarda eğitim görmektedir. Prof. Dr. Fazıl Apaydın 2001 yılından bu yana her toplantıya davetli konuşmacı ve kadavra eğitmeni olarak katılma onurunu taşımaktadır. Bu toplantıya A.B.D. dışından sınırlı sayıda hoca davet edilmekte olup bugüne kadar Türkiye’den de sadece Prof. Dr. Fazıl Apaydın davet edilmiştir. 2015 yılında Chicago’da yapılacak bu toplantı için de benzer şekilde davet edilmiştir.

Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güney Amerika’daki birçok toplantıya burun estetik cerrahisi ve yüz plastik cerrahisi ile ilgili çeşitli konularda eğitim vermek üzere birçok davet alan Prof. Dr. Fazıl Apaydın 2005 yılından beri yılda ortalama 10-12 kez kongre ve kurslara katılmak üzere yurt dışına çıkmaktadır.

Evli ve  25 yaşında bir kızı olan Prof. Dr. Fazıl Apaydın çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

Öğr. Gör. Ali Murat Ergin (2013-2016)

Ali Murat Ergin_02

Öğr. Gör. Ali Murat Ergin 1988 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Öğr. Gör. Ali Murat Ergin aynı zamanda Ege Üniversitesi bilişim koordinatörlüğü ve Ege Üniversitesi Hastanesi Müdür vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi