Misyon ve Mizyon

Misyon

Başta Ege Üniversitesi olmak üzere tüm kamu ve özel sektörün her alandaki gelişimlerine katkıda bulunmak için, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek araştırmalar ve faaliyetler yürütmek.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda teknolojiyi etkin ve verimli şekilde kullanabilen ve aynı ölçüde topluma yayabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi