Tarihçe

BİTAM’ın temelleri 1984 yılında Prof. Dr. İsmet Köktürk tarafından kurulan Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne dayanmaktadır. Tıp eğitimi teorik ve pratik alanlarda bir bütünlük arz etmektedir. Özellikle pratik konuların işlenmesi esnasında öğrencilerin sayısının fazlalığı bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesine yönelik olarak dönemin gelişmiş teknolojisi olan video teknolojisinin kullanımına karar verilmiş ders içeriklerinin kaydedilip yeniden düzenlenmesi (kurgulanması) sağlanmıştır. Buna ek olarak bir takım cerrahi girişimlerin video kameralar ve gösterim cihazları kullanılarak bir noktan başka bir noktaya kablolar yardımıyla aktarılması sonucunda canlı cerrahi yayınlarına da başlanmıştır. Tüm bu uygulamaların gerçekleştirilmesinin ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Ege Üniversitesi Senatosu 05.07.1984 tarihinde oy birliğiyle Kapalı Devre Televizyon Yayın-Dökümantasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin kurulmasını kabul etmiş ve kararı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletmiştir. YÖK, 13.08.1984 tarih E.Ö/07.04.004/2743-010050 sayılı yazısı ile yukarıdaki öneriyi 25.07.1984 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin kurulması şeklinde karara bağladığını bildirmiştir. Merkezin ilk müdürü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Köktürk’tür. Köktürk, bu görevi emekli olduğu 1997 yılına kadar sürdürmüş, yerine dönemin rektörü Prof. Dr. Refet Saygılı tarafından Yrd. Doç. Dr. Fazıl Apaydın atanmıştır.

Ağırlık stajyer öğrencilere yönelik olmakla beraber bu merkez tarafından hazırlanan eğitim filmleriyle bütün tıp fakültesi öğrencilerinin öğretim uygulamalarından yararlanması planlanmıştır. Ayrıca video çekim ve U-matik tabanlı analog kurgu üniteleri kurulmuş, çeşitli konularda video eğitim kasetleri hazırlanmıştır. Buna örnek olarak Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı tarafından 10-35 dakika süren 40 adet U-matik bilimsel video kaset hazırlanmış ve Türkiye’de ilk kez bu kasetler kullanılarak 1989 ve 1992 yıllarında iki odyovizüel sempozyum düzenlenmiştir.

Eğitim teknolojileri alanında Ege Üniversitesi’nde atılan önemli adımlardan biri de kapalı devre televizyon sisteminin kurulmasıdır. Odyovizüel Uygulama ve Araştrma ve Uygulama Merkez’nin isteği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayı ile 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığı’na yapılan başvuru, yüksek kurulun 23.10.1984 gün ve 84/35 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4/e maddesi uyarınca 01.08.1985 tarihinde Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Ege Üniversitesi Hastanesi, Bilgisayar Merkezi, Fen-Mühendislik Fakültesi mahalinde eğitim ve güvenlik amacıyla kapalı devre televizyon kurma ve işletme izni verilmiştir. Ameliyathaneler, muayene odaları, laboratuvarlar, klinik içi dershaneler ve büyük amfilere canlı yayın yapılabilmesini sağlayacak sistemlerin kurulumu gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda çok sayıda öğrenci uygulamaları eş zamanlı olarak izleme şansına sahip olmuştur. Klinik içi küçük stüdyoların Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ana stüdyosu ile bağlantılı olarak çalışması sonucu uygulamalar aynı zamanda kaydedilmiş, merkeze tahsis edilen izleme salonlarında öğrencilerin bu uygulamaları yeniden izlemelerine olanak sağlanmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda Ege Üniversitesi’nin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve genişleyen çalışma alanlarında daha verimli araştırmalar yapılabilmesi amacıyla Ege Üniversitesi Senatosunun 08.05.2001 tarihli kararı ve 22.07.2001 tarihli Resmi Gazete’de merkezin yönetmeliğinin yayınlanmasıyla Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi, faaliyetlerini oluşturulan yeni yapı içinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında yürütmeye başlamıştır. Merkezin ilk müdürü Prof. Dr. Fikret İkiz’dir. 2001-2004 yılları arasında bu görevi sürdüren Prof. Dr. Fikret İkiz’den sonra merkez müdürlüğüne Prof. Dr. Fazıl Apaydın getirilmiştir.

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi