Yönetim

Prof. Dr. Müge ELDEN – Merkez Müdür Vekili

Bilgi ve letiim Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi